HABERLER

Yaşam Becerileri Gençlik Rehberi Projesi


24 Haziran 2021

yasam-001.jpg

Eyüp Sultan Sosyal Bilimler Derneği, başkanı Mustafa Yürekli’nin koordinasyonunda gençlerin sosyalleşmelerine rehberlik eden ortaokul ve liselerdeki okul rehberlik öğretmenlerine destek olmak amacıyla Yaşam Becerileri Gençlik Rehberi projesini hazırlamaktadır.

Yaşam becerileri, bireylerin gelişim sürecinde varlıklarını etkin bir şekilde devam ettirebilmeleri için sahip olmaları gereken yeterliliklerdir.

Eyüp Sultan Sosyal Bilimler Derneği’nin hazırladığı Yaşam Becerileri Gençlik Rehberi projesinde; ortaokul ve lise öğrencisi gençlerin; 1.Etkin iletişim becerileri; 2.Geleceği planlayabilme; 3.Hak ve sorumlulukları bilme; 4.Çatışma çözme; 5.Stresle baş edebilme; 6.Bilişim araçlarını nesnel değerlendirebilme yeterliliklerini kazandırma amaçlanmıştır:

Öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme, hayır diyebilme, karar verme, hedef belirleme ve başarma, bütçe planlama, zamanı ve kaynakları etkili kullanma, değerlerini oluşturma ve sahip çıkma, etkili iletişim, dinleme, empati, ikna etme, öz-değerlendirme, özgüven, özyönetim, toplumun bir parçası olma duygusunu geliştirme, kendini tehlikelerden koruma ve yaşamı güvenli sürdürme, güvenilir olma, şiddetle mücadele, önyargıdan kaçınma, öfke ve düş kırıklığı ile başa çıkma (stres yönetimi) ve çatışma yönetimi, medya araçlarını nesnel biçimde değerlendirme becerileri eğitimine yardımcı olacaktır .

Uzman akademisyenlerin katkıda bulunacağı on iki belgesel film ve hazırlanacak kitap, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların rehberlik ve sınıf rehberlik öğretmenlerine tanıtım organizasyonuyla verilecektir.

adanapost.com