Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri Yarışma Sonuçları


“Beş Ocak: Adana'nın Kurtuluşu” yarışması sonuçlandı.

Adanapost Haber Portalı, Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına, 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlediği kısa film, kompozisyon, şiir yazma, bayrak şiirini güzel okuma yarışmasında dereceye giren eserler seçici kurul tarafından belirlendi.

Seçici kurul tarafından değerlendirilen eserler de, sıralama aşağıda açıklanmıştır.

Şiir dalında ilk iki dereceye layık eser bulunamamış olup aşağıda açıklanan eserler ödüllendirilmiştir.

3. Anlat Bana Adana – İbrahim Şaşma

Mansiyon

Bayrak Bayrak 5 Ocak Sancak Sancak Adana – Nevzat Bayramoğlu

Adana – Rıza Büyükdeniz

Hürriyet Anasının Beş'iğidir Ocak'lar - Nihat Malkoç

Kutlu Bayram - Dinçer Batırberk

Beş Ocak Destanı - Mustafa Doğan

Bayrak - Ömer Ekinci Micingirt

Adanam - Ahmet Şener

Şahidi Yerler Gökler 5 Ocak Destanının - Balhun Cansız    

 

Kısa Film dalında ilk iki dereceye layık eser bulunamamış olup aşağıda açıklanan eserler ödüllendirilmiştir.

3. Tayyar Rahmiye

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi

Yönetmen Öğrenci: Zehra nur CAN, Danışman Öğretmen: Filiz BENGÜL

Mansiyon

Kılavuz Hatice İstiklal

Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yönetmen Öğrenci:  İbrahim Say, Yapımcı Öğrenci: Muhammet Ali Ateş

 

Kompozisyon dalında ilk üç dereceye layık eser bulunamamış olup aşağıda açıklanan eserler mansiyon ödülüne layık görüldü.

Şehadet Pervaneleri  - Muhammed Şara

Vuslat-ı İstiklal - Saltuk Buğra Bıçak

Torosların Vakur Ve Asil Evlâdısın Adana!  - Nihat Malkoç

Beşlerce Ocak Tüttürenlere Vefa -  Reşit Şimşek

Adana'nın Kurtuluşu - Simay Sanlı

Başı Dik Çukurova - Feyzullah Altunkaynak

 

Yarışmada Bayrak Şiiri Okuma dalında, ilk üç dereceye layık eser bulunamamış olup aşağıda açıklanan yarışmacılar mansiyon ödülüne layık görüldü.

Rumeysa Alver

Melisa Erener

İbrahim Çeker

Elif Ergin

Merve Uçar

Miraç Nisa Öztürk

Ödül alan eserler 5 Ocak 2022 tarihinde Adana Evliya Çelebi Çok Amaçlı Salonunda seyirci ile buluşacak. Ödül ve mansiyonlar burada kazananlara takdim edilecektir. Katılımcılar programımıza davetlidir.

Tüm yarışmalarımıza ilgi gösteren katılımcılara; Adanapost ailesi olarak teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

adanapost-yarisma.jpg

Adanapost Haber yayın sitesi, Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı münasebeti ile Adana'nın kurtuluşunu konu eden bir dizi etkinlik yapmaktadır. Bu vesile ile Adana halkının ve özellikle sanatçıların, gençlerin, sanatseverlerin ve nihai izleyicinin  milli şuurlarını canlı tutmakla birlikte, sanatsal duyarlılıklarının gelişimine de katkıda bulunacaktır.

 

“Adana’nın Kurtuluşunun  100. Yılı Etkinlikleri”çerçevesinde ödüllü dört yarışma yapılacaktır.

-Şiir yarışması

-Bayrak Şiirini güzel okuma yarışması

-Kompozisyon yarışması

-Kısa film yarışması

Yarışmaya katılım yurt içi ve yurt dışından herkese açıktır.

 

Yarışmalara katılım şartları;

1.    Yarışma kapsamında sunulacak olan eserin daha önce yerel, ulusal ya da uluslararası yarışmalara/festivallere katılmış olması engel değildir. Ancak bu yarışmalardan ödül almamış olması gerekir.

2.    Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) eserle başvuru yapabilir. İki eserle tek bir yarışma dalına başvuru yapılabileceği gibi, birer eserle her dört dala da başvurulabilir. Yarışmacılar, her daldaki yarışma için ayrı ayrı form doldurup eser ile birlikte göndermelidir.

3.    Yarışmaya şiir dalında başvuracak eserin en az (4) dört kıta, en fazla (10) on kıta olması gerekmektedir. Şiir veya kompozisyon dalında yarışacak eser yarışmacı tarafından yazılmış olmalıdır. Yarışmaya şiir ve kompozisyon dalında katılmak isteyenler eserlerini Word program formatında 5ocak100.yiletkinlikleri@gmail.com’a mail olarak göndereceklerdir.
Eserler, argo, şiddet ve ahlaki değerlere aykırı unsurlar içermemelidir. Yarışmaya kompozisyon dalında başvuracak eserin en fazla (1) bir sayfa olması gerekmektedir. Kısa Film dalında başvuracak eserlerin (7) yedi dakikayı aşmaması gerekir. 
 
4.    Tüm yarışma dallarında kullanılması gereken dil Türkçedir.

5.    Yarışma başvurusu yalnızca bir kişi (şair, yazar, yönetmen veya yapımcı) tarafından yapılabilir. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

6.    Filmler, yarışmaya kamera yatay olarak çekim yapılmış ve Mp4 formatında, mail ve WeTransfer 5ocak100.yiletkinlikleri@gmail.com üzerinden gönderilecektir. Ayrıca gönderilen mail'e açıklama olarak yönetmenin adı-soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, filmin türü yazılmalıdır. Ayrca en az iki çekim arkası görüntü ve yarışmacının fotoğrafı da gönderilmelidir. Bayrak şiirini güzel okuma Video Kayıtları yarışmaya WeTransfer üzerinden 5ocak100.yiletkinlikleri@gmail.com'a gönderilmesi gerekmektedir.

7.    Yarışmacılar, katılım sağladıkları eserlerin kendilerine ait olduğunu ve telif haklarını ve bağlantılı haklarını katıldıkları yarışmaya devrettiklerini, gayr-i kabili rücu olarak kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yarışma düzenleme kurulu, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, organizasyonlarda vb. her türlü tanıtım ve her türlü yayınlarda kullanma, çoğaltma, yayma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. Başvurulan eserlerin, aynen, ham veya işlenmiş halleriyle ya da serbestçe kesilmek, birleştirilmek, işlenmek, değiştirilmek suretiyle çoğaltma, yayma ve yayınlama hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde, üçüncü kişilere devretme hakkı da dahil olmak üzere yarışma düzenleme kuruluna devredilmiştir. Yarışma Düzenleme Kurulu, gönderilen filmlerin ticari amaçlarla kullanılmayacağını taahhüt eder. Yarışmaya eser gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

8.    Yarışmaya katılan eserler içerisinde reklam, marka, logo barındırmamalıdır. Şayet eserin  herhangi bir bölümünde üçüncü kişilere ait telif, ses/görüntülerin yer alması durumunda ilgili kişilere gerekli açıklamaların yapılması, 6698 Sayılı Kanun ya da sair mevzuat uyarınca gerekli olan ve yarışma düzenleme kurulunun işbu şartnamede belirtilen haklarını tamamen ve eksiksiz  olarak kullanmasına hukuken izin verecek şekilde rıza/muvafakat/izinlerin alınmış olması yarışmacının sorumluluğundadır. Bu konuda doğabilecek her türlü sorunlarda maddi veya manevi tazminat / hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda, sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yazar, şair, yönetmen veya yapımcı) aittir.

9.    İşbu şartnamenin 7. ve 8. Maddelerinde belirtilen hususlar nedeniyle üçüncü kişilerden alınması zorunlu bulunan her türlü izin ve muvafakat, yarışma düzenleme kuruluna işbu şartname uyarınca belirlenen tüm kullanım haklarını sağlayacak şekilde temin edilerek başvuru dosyasına eklenmek zorundadır.

10.    Yarışmalar için katılım başvurusu 10.10. 2021 ila 05.12. 2021 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 05.12.2021 dir.

11.    Tüm yarışmalar jüri heyeti tarafından 25.12. 2021 tarihinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Yarışma Başarı Ödülleri

 

Kısa film ve Bayrak Şiirini güzel okuma yarışması için;

              1.' lere 3.000TL

              2.'lere 2.000 TL

              3.'lere 1.000TL

              İlk 3'ten sonraki 10 kişiye mansiyon ödüller.

            

 Şiir ve Kompozisyon Yarışması için;

              1.' lere 2.000 TL

              2.'lere 1.500 TL

              3.'lere 1.000 TL

              İlk 3'ten sonraki 10 kişiye mansiyon ödüller.