ŞİİR

Susma  Adana’m


04 Aralık 2021

Susma  Adana’m

 

Susma  Adana’m  söyle  , kaç  yıl  oldu dirildin ?

Küllerinden  doğan  sen , Türk’e  örnek  bir  ildin .

Cevap  ver , susma  haydi  ; şanın  neden  yücedir ?

Bir  söyle  kim  için  direndin  kaç  gecedir ?

 

Cevap  vatan,  al  bayrak, cevap  kutlu  yurt  mudur ?

Ya  bağrında  yatanlar,  gök  yeleli  kurt  mudur ?

Bak , günlerden  beş  ocak  bin  dokuz  yüz  yirmi  bir

Gönlü  vatan  diyene  değil  misin  sen  kabir ?

 

Üzerinden  onca  zaman, yüz  yıl  geçti  Adana’m

Yolunda  toprak  oldu  ; kaç  yiğidim,   kaç  anam ?

Kadın , erkek … Bir  nesil  acıyı  duya  duya

Tüm   şehrinle  set oldun , sen  koca  bir  orduya

 

Püskürttün  Fransız’ı , bozdun  nice  oyunu.

Güney’de  sen  kurtardın  şanlı  Türk’ün  soyunu

Gülek’ten  Yüreğir’e   nice  yiğit  arattın ,

Bayrak  için  ölecek  bir  nesli  sen  yarattın .

 

Türk  evladı !  Baruttan  oluşan  sıcak  sisin,

İçinde  ölmek  nedir ? Bir  söyle  bilir  misin ?

Olsa  da  ay  zemheri  Adana’m  alev  alev

Tufanbeyli’m  dayandı ; hâne  hâne ,  ev  ev

 

Saim Bey, Tufan  Paşa,  Aladağ’da  Ahmet  Bey

İnsandan  zincir   oldu  adeta  bütün  güney

Kozanlı  Ulvi  ile  Ceyhanlı Koca Sabit

Pozantı da  can verdi  kim  için  onca  zabit ?

 

Unutma Hatice’yi , Müftü Kasım Hoca’yı, 

Kimi  evlâd   bıraktı , kimi  yârı,   kocayı.

Fekeli   Gizik  Duran , Müftü  Mehmet Efendi

Hepsi  birlik  olup  da  düşmanı  öyle  yendi

 

Avaz  avaz  tekbirler  , dillerde Allah  Allah !

O  nidayla  şahlandı  bil  ki Molla  Nasrullah

Suphiler ,  Cemiller , Rahimeler,  Fatmalar

Hepsinin  ruhu  bizde  emin  olsun  atalar

 

Ahmet  Remzi Yüreğir, İbo  Osman  bizleriz,

Kuran’a  yemin  olsun  yollarını  izleriz.

Heyhat !  Adana’m  Heyhat,  tarihini  bilsene !

Değil  ki  yüzlerce  yıl ,  geçse  bile  bin  sene

 

Ete  tırnak  ne  ise  sen öylesin  vatana

Can  verip  destan  yazan  selam  olsun  atana

Al  bayrağa  sarılıp  gidiversek  o  ana

Ecdâd  gibi  toprak olur , can  oluruz  uğruna

Bir  oluruz,  set  oluruz , yemin  olsun  Adana ; yemin  olsun adana !

 

Tekin Taban