ŞİİR

Sarsıntı Yerde Gökte


02 Aralık 2021

Sarsıntı Yerde Gökte

1

Trenler geriye gitmemelidir

Bu senin ayakların alışmamış toprağa

Postal giyer sırıtır, yürüse uygun adım

Dağ başında burkulur, su içinde yapyalnız

Baş ezmede iyidir atların ama nalsız

Tren dursun, zaman eskidi artık

Ovanın dört yanını nasıl sardı Fransız

Davranın ey ağalar

 

Savrulup bir başına yüce dağlar başından

Sen mitralyöz demiri, sen top tüfek, taş toprak

Çekil git yurdumuzdan

 

2

Yıkılıyor altmış bir, altmış iki, altmış üç

Tanıyorum, görmüştüm bu kandan mermileri

Galiçya'da görmüştüm, Yemen'de, Ardahan'da

Bu kandan mermileri sofrana koyamazsın

Tadına baksan sası, koksan cehennem gibi

Abdi Ağa, gördün mü çaresizliğimizi?

Altmış bir, altmış iki, altmış yedi, yetmiş beş

İki yüz

 

Ovanın güneşleri yaz boyunca uzanan

Ovanın güneşleri yüksek, yüksek, hep yüksek

Yurdumun miyârıdır

 

3

Taşköprü'de taştan bir çarmıh göğe yükselmiş

İsa'yı unutmuşlar, nerede?

Melekler de gelmemiş böyle katrandan günde

Siz benim günahımın bayrağısınız mağrur

Boynunuz bükülmesin, demirler de kırılır

Canlanmış bakın Roma, çarmıh sırtınıza yük

Bu çarmıh yükünüzü çekemez böyle büyük

Kandan bir nehir

 

İlk taşı günahsız olanınız atsın

İlk günahsız taşı

Atan kimdi ilk taşı?

 

4

Bu dağlar yüce dağlar yüreği cüce dağlar

İçiniz mi kurudu gündüzü gece dağlar?

Gâvur ayağı tutmaz dedikti sizin için

Açılıp yol oldunuz gönlü sinsice dağlar

Tan atar tetik düşer

Ben senden ayrılmazdım bak turacı vurdular

Buğday başaklarından mezarımı sordular

Saimbeyli'ye koşsam Ceyhan'ım eksik düşer

 

Trenler geriye gitmemelidir

Bir telgraf çekin Gizzik Duran'a

Düşmanlar Gülek'i aşmamalıdır

 

5

Çukurova demirsin, ruhun kalemden ince

Şeytan da dine döner seni şöyle görünce

Seni şöyle alımlı, seni bir kadın gibi

Seni bir ana gibi kolları açık

Bağrı açık alnı ak vurulmuş düşmüş yatan

Bu vatanın içinde nadide bir vatansın

Bırak tanımayanlar yıkılıp kaldın sansın

Kaç kaç geliyor, kaçma!

 

Kıyametler de kopsa, dünya kalsa insansız

Yurduma ayağını basmayacak Fransız

Kaleme yemin olsun

 

Veysel Gökberk MANGA