KOMPOZİSYON

Payidar Kalacak


04 Aralık 2021

Payidar Kalacak

Yüzyılları aşan kültür, aile, emek, hatıralar, yaşam ve bunlara dair her türlü kırıntıyı bir arada tutan şey vatandır. İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölür fakat tüm bunlar yaşanırken bireyler bir toprağa ve dolayısıyla bir bayrağa aittir. Asırlardır Anadolu coğrafyasında yer alan, başından geçmedik olay kalmamış olan milletimizin en zor günleri, şüphesiz bundan yüz yıl kadar önce yaşanıyordu.

Bazı şeyleri mantıkla, rasyonellikle, matematikle açıklayamazsınız. Bitik vaziyetteki bir imparatorluktan geriye kalan, parçalanmanın eşiğindeki koca bir memleket; direniyordu. Dönemin ilk uçaklarına karşılık kürek sapıyla vuruşmaya giden, düzensiz bir ordunun direniş çabalarıyla ayakta kalmaya çalışan vatansever insanların son haykırışı sanki...

Özgürlüğüne düşkün bir milletin tezahürü her yerde görülüyor: Kars, İzmir, Maraş, ...... Adana! Evet direnişin önemli bir ayağı, kudretli bir sembolü olan Adana! Düşmanın ele geçirmek istediği ilk yerlerden olan Adana!

Doğal olarak işgal güçlerinin ilk hedefi olmuştu bu eşsiz topraklar. Fakat unutulan, hesaba katılmayan şeyler vardı. Bu coğrafyada kahramanların bitmeyeceği! Canını hiçe sayıp vatanın her karış toprağı için ölüme koşan kadın, erkek, yaşlı, çocuk kanının son damlasına kadar mücadele etti. Destansı bir zaferi kelimelerle tarif etmek zor olsa da onların bize bıraktığı her şeye sahip çıkmak en başta gelen sorumluluğumuzdur.

Üzerinden 100 yıl geçen bu tarihi zaferin getirdiği gurur, minnet gibi duyguların yanı sıra; ülkemizin bağımsızlığını korumak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için her daim zeki ve çalışkan olmamız gerekir!

 

Ümitcan YAMAN