ŞİİR

Kutlu Bayram


07 Aralık 2021

Kutlu Bayram

 

Selâm ey güzel kentim, en kutlu bayram bize!

Bir asır önce bugün düşmanlar geldi dize,

Atamızdan emanet bu zafer hepimize,

Kıyamet kopana dek özgür yaşa Adanam.

 

Ümmetin destanını yazdı bu gazi şehir,

Hür doğmuş bir millete esaret acı zehir,

Akıp geldi dört koldan imanla coşan nehir,

Vatan savunmasında geçti başa Adanam.

 

Çukurova’da yandı istiklâlin ateşi,

Tarihte görülmedi direnişin bir eşi,

Kiminin oğlu şehit, kiminin kız kardeşi,

Ne canlar feda ettin kurtuluşa Adanam.

 

Koç yiğitler diyarı, kahramanlar yatağı,

Toroslar’da kuruldu ecdadımın otağı,

Pozantısı, Ceyhanı, Yüreğiri, Çatağı,

Ayla yıldız nakşoldu dağa taşa Adanam.

 

Bin yıllık medeniyet köklerinden beslenir,

Karacoğlan maziden bozlaklarla seslenir,

Lokman Hekim iksiri Seyhanında ıslanır,

Âşıklar türkü yakar kara kaşa Adanam.

 

Nerde görse bir muhtaç imdadına yetişir,

Mazlumun hakkı için zalimlerle çatışır,

Son lokma ekmeğini komşusuyla bölüşür,

Tevekkülle şükreder bir tas aşa Adanam.

 

Feyz alırım dinimden, kılavuzum bilimden,

Bağlıyım kültürüme, taviz vermem dilimden,

Uygarlık yarışında ölsem dönmem yolumdan,

Kıyamet kopana dek şanla yaşa Adanam.

 

Dinçer BATIRBEK