ŞİİR

Hürriyet Anasının Beş'iğidir Ocak'lar


05 Aralık 2021

Hürriyet Anasının Beş'iğidir Ocak'lar

 

Toprağıma saldırdı gözü dönmüş hainler

Vatan için bir oldu bu hengâmede binler

Millet boğuluyordu, alamıyordu hava

Sanki bir kan gölüne dönmüştü Çukurova

Küstah palikaryalar hiç durmadan azardı

Kâhyaoğlu Çiftliği sivillere mezardı

Pek müşküldü durdurmak, gözü dönmüş zalimi

Yüreği kanatmıştı Ermeni mezalimi

Sen Toros'un Mecnûn'u, ben Leylâ'yım Adana!

Analarının  kalbinde vaveylâyım Adana!

 

Onlarca masum kanı Yeşiloba'da aktı

Dağlardan yankılanan ağıtlar yürek yaktı

Bu mahşere tanıktır Torosların yamacı

"Ya istiklâl ya ölüm!" yiğitlerin amacı

Nalla mıh arasında yaşamak pek çetindi

Vatana kurban veren analar ne metindi

Çağın Ebrehe'sini yıldırdı ebabiller

Habil'in karşısında kaybetti kör Kabiller

Yusufları kuyudan çıkaransın Adana!

Züleyha'nın diliyle yakaransın Adana!

 

Seyhan, Ceyhan bir olsa yangının ancak söner

Gözyaşı ırmağınla nice değirmen döner

Zemheri ortasında gül kokulu kucaklar...

Hürriyet anasının BEŞ'iğidir OCAK'lar

Kaf Dağı'nın ardında zümrüdüankasın sen

İntikam ateşinde közlenen yongasın sen

Toros'un yamacında bir çığ misali şehir!

Mazluma arka çıkan bir dağ misali şehir!

Vatan Şirin, sen Ferhat; sevgin çoktur Adana!

Cihanda sencileyin yiğit yoktur Adana!

 

Umutlar yeşertmişti Karboğazı Zaferi

Işıl ışıl olmuştu gönül gözünün feri

Toroslar tükürmüştü Fransız'ın yüzüne

5 Ocak'ta gelindi yokuşların düzüne

Dile gelip konuşsa Taşköprü'nün taşları

Boğdu zalim düşmanı mazlumun gözyaşları

Ruhu kanatlandırdı Ulucami'de ezan

Zemherilerden geçtik, bahara döndü hazan

Ben bir garip Kerem'im, sen Aslı'msın Adana!

Bir zafer muştususun, gül faslımsın Adana!

 

Nihat Malkoç