ŞİİR

Göğsü Milli Adana


05 Aralık 2021

Göğsü Milli Adana

 

Kitvanza Kralı’nın yüzü değdi toprağa,

Asurlardan haber gitti, Çukurova korsanlarına,

Hitit kitabelerinde anlatılır bu ova,

Uğulduyor Taşköprü bin bir cana,

Çok yaşa! Sen Adana’m bin yaşa!

 

Bizans’ı, Arap’ı, Selaniklisi, Ermeni’si,

Dikmiştir bu toprağa; camiyi, kiliseyi

Sadece ismindedir; 3640 yıllık geçmişi,

Uğulduyor Taşköprü bin bir cana,

Çok yaşa! Sen Adana’m bin yaşa!

 

Seyhan kıyısında binlerce söğüt ağacı,

Mezopotamya’da konuşulur, ucu bucağı,

Şanına kayıtsız kalamaz; ne Homer ne İlyada’sı,

Uğulduyor Taşköprü bin bir cana,

Çok yaşa! Sen Adana’m bin yaşa!

 

Batıda Uranüs, doğuda Adonis demirledi kıyıya,

Bir fırtına koptu; yarıldı Kapıkaya

Kuvvetle muhtemeldir bu URU ADANIA

Uğulduyor Taşköprü bin bir cana,

Çok yaşa! Sen Adana’m bin yaşa!

 

Düşmana cennet görünür Kilikya ve Silisya

Bereketinden haberdar, tüm dünya Gılgamış’ta

Namına ize düştü, Fransızlar yeni çağda

Uğulduyor Taşköprü bin bir cana,

Çok yaşa! Sen Adana’m bin yaşa!

 

1920’de Toroslardan yağan çiği hatırla!

Karboğaz’ı vermez, Adana’mı unutma!

Mehil Pozantı’ya kem gözleri çaktırma!

Uğulduyor Taşköprü bin bir cana,

Çok yaşa! Sen Adana’m bin yaşa!

 

5 Ocak’ta saf durur kıbleye ulu cami,

Bir bayrak çekilir, bir ucu sarar Büyük Saat’i,

Tarih tekerrür  edemez, Adana’mın göğsü milli!

Uğulduyor Taşköprü bin bir cana,

Çok yaşa! Sen Adana’m bin yaşa!

 

Damla Ağüzüm