ŞİİR

Diyar-I Kilikya’da 5 Ocak Muştusu


05 Aralık 2021

Diyar-I Kilikya’da 5 Ocak Muştusu

 

“Vel Asr”

Al kana cemre düşüren hilkâtin beşiği yere

Bereketin diyarını vatan eyleyen askere

İnmeyecek nazlı bayrak, çiğnenmeyecek mahremim

Elvan elvan bayram bize, asırlık şanlı matemim

Atatürk’ün yüreğinde, “ilk hissi teşebbüssün” sen

Ey alperenler diyarı, öyle ki mukaddessin sen

Şehadetin dergahında, âdem hürriyete hasret

Ey Yusuf yüzlü Adana’m, her karış toprağın mabet

Yüreğinde seyran olur, kurtuluşun terennümü

Serdengeçti alperenler, dillerde Hakk’ın tekellümü

Yudum yudum destan olur, Pozantı’da Kemal Paşa

Beş Ocak’ta kurtuluşu, işlediler dağa taşa

 

“siz onları ölü sanmayın, onlar diridir” Âli İmran: 3, 169

 

Rahime Anam; dik durdu arş-ı âlâ titredi

“Lâ gâlibe illallah’la ”  namus uğruna kükredi

Dolmuştu bin yıllık kinle, Ermeni ile Fransız

Mahremime mermi sıktı, tek dişi kalmış arsız

Türk’ü kırmaya ant içilmiş, kin sürülmüştü namluya

Şaşarım; kurşun işler mi, göğsünde iman ruhluya

İçtik rahmet imbiğinden, şehadetin şerbetini

Kanımızla ödemişiz, al bayrağın diyetini

Ermeni’nin soykırımı, bağrımızda bıçak gibi

İki başlı yılan ile zulüm eder alçak gibi

 

“ve sana şanlı bir zaferle yardım eder” Fetih: 3

 

Adana’nın yiğitleri, yollar açtı istiklale

Şanı yerde kalmadı, zül düşürmedi hilale

Çoktur mazide örneği, Türk’e kefen biçilmezdi

Şerh düşülmüştü tarihe, Kilikya’dan geçilmezdi

Kovulmuştu ümitsizlik, Fransız ile birlikte

Zül düşürdük zalimlere, en olunmadık zorlukta

İstiklalin dergahında, Saim Bey’i andı diller

Ebabil’e yenilmişti, kocaman orduyla filler

Görklü destanlar sahibi, Sakarya da ikrar etti

Emperyalizmin hevâsı, topyekûn ızrar etti

Ey şehr-i şâhım; Adanam, burcunda al bayrak bekler

Cebel-i Bereket namın, toprağında başak bekler.

 

Hakan İlhan