KOMPOZİSYON

Boyun Eğmeyeceğiz


02 Aralık 2021

Boyun Eğmeyeceğiz

Millet vardır; düşmanıyla savaşacak bir yiğit arar da dolduramaz savaş meydanını. Millet vardır; bir karış toprağı için bile hiç düşünmeden ortaya koyar canını. Çağ kapatır, destan olur. “On ulusun on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk’e bedel olamaz.” dedirtir ardından. Böyle bir milletin diğer milletlere örnek olacak başka bir direnişine de yaklaşık bir asır önce şahit oldu bu kadim coğrafya. Yurdun dört bir yanını sarmış binlerce düşmana karşı el ve yürek birliğiyle amansız mücadeleler verildi uzun yıllar.

Fransızlar beraberinde getirdiği binlerce Ermeni’yi Adana’ya ve yurdun birçok yerine yerleştirirken Türk milletinin asırlardır dilden dile dolaşan kahramanlığının yeniden nüksedebileceğini hesaba katmamıştılar. Oysa Türklerin geçmişini hatırlamak için tarih kitaplarını şöyle bir karıştırmayı deneseydiler bu boş girişimin kendi aleyhlerine bir son yazacağını hiç savaşmadan anlayabilirdiler. Nitekim Adanalılar bunu sadece Fransız ve Ermenilerin değil bütün dünyanın hafızasına yeniden kazımaya niyetliydiler.

Onlarca medeniyetin uğrak yeri, yaklaşık 3000 yıllık tarihiyle dikkatleri üzerine çeken gözde bir şehir ve her türlü baskıya, zulme, aşağılanmaya karşı çıkan gözü kara Adanalı halkı karşısında Fransızların işi hiç kolay değildi. Üstelik Kurtuluş Savaşının ilk emri, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tam da bu noktada verilmişti. Buna rağmen yurdun dört bir yanı gibi Adana’da da başlamıştı yağmalamalar, baskılar ve bitmek bilmeyen insanlık dışı eziyetler. Bir silahın kazandığı başarıyı kendi başarısı sanan yüreksiz askerler ordusu ilerlemeye devam ederken Türk hükümdarı Çi-Çi’nin şu sözünü hatırladı Adanalılar: “Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri Türkler kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir görürler.”

Boyun eğmedi Adanalılar. Boyun eğmedi Türk milleti. Atatürk’ün dediği gibi, kırk asırlık Türk yurdunu düşman elinde esir bırakmadılar.  Bu soylu milletin yenilemeyeceğini bir kez daha tecrübe ederek terk ettiler bu toprakları. Gözleri hâlâ daha topraklarımızın üzerinde olan hiçbir düşmana, tek başımıza bile kalsak, geçit vermeyeceğiz. O şanlı bayrak bir daha inmeyecek.

 

Çiğdem Bilgin