KOMPOZİSYON

Beş’lerce Ocak Tüttürenlere Vefa  


05 Aralık 2021

Beş’lerce Ocak Tüttürenlere Vefa  

 ‘’Geceye yenilmeyen her insana ödül  olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.’’ 

 Sezai Karakoç 

İnsan davranış ve düşüncelerinin büyük çoğunluğu, ait olma hissiyatı ile biçim  kazanır. Kimi vardır, bir kişiye aitmişçesine bir yaşam sürdüğüne inanır; kaybetme korkusuyla  alır her nefesini. Kimi ise bastığı toprakta huzur bulur bu acunda, avuçlarıyla okşar  onu, filizlendirir; o kara parçası uğruna gözü kara bir müdafaa yapar. Mukaddes Çukurova’yı  yurt belleyip, her bir karışını savunanlara selam olsun. 

Dünya’da her şey zıttıyla mevcuttur. Düzeni bozmaya meyleden biri olduğu gibi, yerin  ve göğün kararına şükran duyan birileri de vardır. Bazı rivayetlere kulak kabartarak düşünce  türettiğimizde toprak beğenmeyen öfkeli bir Kabil kadar, anlarız ki mütteki olan, koyun çobanı  bir Habil de vardır. Tıpkı emrindeki askerlerle Fransız Binbaşı Menil ve karşılarına çıkan  Yörük kadını Hatice’nin varlığı gibi. Kendini bu toprakların bir parçası kabul edebilen  cesurlara selam olsun. 

Bilinmelidir ki Tekir Yaylası ve Torosların yalçın dağları eteklerindeki keçi  patikasını izleyerek Karboğazı’na gelen Fransız ordusu önüne çıkan bu kadın, Kumandan  Menil’in ordusu için erzak isteyip yol tarifi beklemesine karşın, bünyesinde çalılar  arasından yok olup Gülek Köyü’ne haber salacak gücü ve isteği bulmuştur. Ait  hissetmeyen bir ruh nasıl olur da bunları yapabilir? Gizik Duran, Feke’ye ait hissetmeseydi  lakin, eşkiyalık yapmayı bir kenara bırakıp, Tufan Paşa’nın emirlerine itaat edecek bir  teşebbüse yönelebilir miydi? Müftü Kasım Hoca, öncelikle köylülerini işgale karşı  direnmeye çağırıp ardından Kamışlı’da bayrak altında bizzat kılıç kullanacağını açıklar  mıydı? 

Öyleyse bizler, bu aidiyet hissi ile Karaisalı’yı bölge halkının yardımlarıyla geçen  Yüzbaşı Sinan Tekelioğlu ve silah arkadaşlarını anlamaya özen göstermeli, Alman Köprüsü  ve Toros Dağlarının geçit yerinde, Belemedik’te düşman oyununu bozanlara, bir bakımdan  bunları yazma ve okuma olanağını bize sağladıkları için teşekkür etmeliyiz. 

Sömürü ve savaş için barışanlara karşı, huzuru sağlamak adına savaşanlara saygı ve  minnetle. 

 Reşit Şimşek, 4 Aralık 2021