ŞİİR

Adana'nın Şanlı Kurtuluşu


27 Kasım 2021

Adana'nın Şanlı Kurtuluşu

 
Bin dokuz yüz on sekizde,
Yangın sardı Adana' yı;
O gün sessizliğe büründü,
Düşman kolay sandı burayı.
 
Yakıp yıktıları yuvamızdı,
Zulüm yaptılar Türklere;
Saldırılar sayısızdı,
Çete oldular milletimize.
 
Cesurdu Adana halkı,
Boyun eğmedi zalimlere;
Hür olmanın vakti yakındı,
Atamızın ebedi izinde.
 
Feda etti birçok yiğit,
Vatan dedi düşünmeden;
Bağımsızlıktı hedefleri
Kadın erkek demeden.
 
Bin dokuz yüz yirmi ikide
Tarih gösteriyordu beş ocağı,
Vakit gelmişti artık
Şanlı tarihi yazmayı.
 
Çukurova'nın sayısız erleri,
Kazıdı toprağa şanlı tarihi;
Kenetlendi Toros anneleri,
Pes etmeden aldılar zaferi.
 
Artık egemenlik Adana'nındı,
Fransızlar kabul etti Türk zaferini;
Beş Ocakta Adana Türk halkınındı,
Türklerin oldu ebedi.
 

Eylül Akkoş