5 Ocak Batılıları ve Batıcılığı kovma günüdür


Ova Yayınları ve adanapost genel yayın yönetmeni Mehmet Yürekli, köşesinde '5 Ocak Batılıları ve Batıcılığı kovma günüdür..' başlıklı bir yazı yayınladı..

İşte o yazı:

5 Ocak Batılıları ve Batıcılığı kovma günüdür

Her yıl, 5 Ocak’ta Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunu anıyoruz. Osmanlı İslam devletini yıkıp tarih sahnesinden kaldıran Avrupalı dünya güçleri, topraklarını paylaşırken, doğu Akdeniz’deki konjonktürü nedeniyle gözlerini Adana’ya diktiler.

Adanalılar, Fransız işgaline son verdi ama çeyrek asır sonra İncirlik Üssü ile Amerikan işgaline maruz kaldı. Adananın ekonomik ve siyasi özgürlüğünü Türkiye’nin bağımsızlığında ve dünya gücü oluşunda görüyoruz.

Adanalılar her 5 Ocak’ta kendine gelir, ruhunu kuşanır.. Türkiye’de ve dünyada yankılanan sesiyle mesajını açık bir şekilde verir..

Bu yıl Adanalılarda tezahür eden Milli Mücadele ruhunu, Cumhuriyeti kuran ruhu hatırlatmak istiyorum..

Adanalılık ruhunu ortaya koyan bir metini, Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Ağustos 1920’de Pozantı Kongresi’nde yapmış olduğu konuşma metnini paylaşacağım siz okuyucularımla.

İşte Mustafa Kemal Paşa’nın Pozantı Kongresinde yapmış olduğu konuşma:

“Adana'nın Sayın Müslümanları!

Siz Fransızlar tarafından insanlık haklarına ve adalet icaplarına tamamıyla aykırı olduğundan, mütareke namenin yırtılması üzerine, gözlerinizi bir taraftan İstanbul Hükümetinin faaliyet sahasına, diğer taraftan da, belki harekete gelir diye Garb'ın insanlık ve adalet duygularına çevirerek, bir müddet sakin ve hareketsiz kalmıştınız. Bu halden cüret alan düşman bu sûkun ve tevekkülün altında saklanmış olan kahramanlık ve fedakarlık cevherini anlamayarak, cüret sınırını genişletip, kıymetli memleketimizi işgal etmiştir.

Peygamberin esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olma şerefiyle iftihar eden siz aziz Adanalı dindaşlarımız, kalplerinizde sönmez bir azim ve iman taşıyarak gözlerinizi eski amaçlarından çevirip, bir taraftan Peygamberimizin türbesi ile şehit mezarlarının; diğer taraftan da milletimizin iftihar edeceği harikalarla dolu tarihimizin işaret ve irşadına uydunuz. O andan itibaren Adana Müslümanları, bütün Anadolu için vatanseverlik örneği oldular.

Düşmanların tecavüzlerine karşı, gerek maddeden, gerekse manen yıkılmaz, demir bir set olmak şerefini hakkıyla kazandılar. Düşmanların bizi tamamen yok etmek için besledikleri niyet ve Haç'ın düşmanlığı karşısında mübarek Hilal’in gerçek durumu, artık bütün vatandaşlarımız tarafından tamamıyla anlaşılmıştır.

Şeref ve istiklal davasında faydalanacağınız başarı araçlarının bereketli kaynağı sadece Anadolu değildir. Avrupa'nın bin bir türlü zulmüne ve haksızlıklarına uğrayarak esaret duygularını çeşitli acılarını çekmiş olan Mısır'daki, Hindistan'daki, Rusya'daki, Afrika'daki Müslüman kardeşlerimiz, gözlerini Allah'ın rahmet ve Merhamet eşiğine, ezici ve zalim kudretinin bütün şiddetiyle İslamiyet nurunu söndürmek için her türlü alçaklığı yapan ve tecavüzlerini, taarruzlarını Peygamberimizin kabrine kadar uzatmaya cüret eden düşmanlara çevirmiş ve bize bütün varlıklarıyla, maddi manevi yardıma karar vermiş bulunuyorlar.

Gerçek kuvvetini Allah'ın yardımından alan, şerefini, istiklâlini koruma uğrundaki bütün fedakârlık duygularını şan ve şeref dolu ecdadımızdan miras alan milletimizin, yakın zamanda, her türlü manası ile dini ve milli tarihine şanlı ve yeni sahifeler ekleyeceğine şüphe yoktur. Bu övünç sahifelerinde Adana ve havalisi Müslümanlarının en parlak yeri alacağı hususundaki genel ve kesin inanca tercüman olmakla duyduğum sevinç pek büyüktür.

Tanrının milletimize lütfedeceği başarının yüksek tecellilerine mazhar olmasını Allah'tan diler, hepinize gerek Büyük Millet Meclisi, gerekse bütün İslam Alem’i namına teşekkürlerimizi sunarız, Sayın Gaziler.

5 Ağustos 336 (1920)

Mustafa Kemal

Büyük Millet Meclisi Başkanı

 

Mustafa Kemal Paşa’nın Pozantı konuşmasını okuduysanız, hemen peşine İstiklal Marşı’nı hatırlayınız, ezbere biliyorsanız 41 dizesini okuyunuz, ezbere bilmiyorsanız da metni bulup tamamını okuyunuz. Pozantı konuşmasındaki bu İslam ruhu, kısa bir süre sonra Ankara’da Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’nda da görülüyor..

İşte bu ruh, o dönemdeki İstanbul’un, Ankara’nın, Erzurum’un ve Adana’nın ruhudur. İşte bu ruh, hem Milli Mücadele’nin hem de Cumhuriyet’in ruhudur..

Mustafa Kemal Paşa’nın Pozantı konuşmasındaki Adanalılara dair tespitlerine de ayrıca dikkat çekmek isterim: “Adana Müslümanları”; “sûkun ve tevekkülün altında saklanmış olan kahramanlık ve fedakarlık cevheri”; “ümmetinin cihat ordularına öncü olma şerefiyle iftihar eden”; “bir taraftan Peygamberimizin (s.a.v.) türbesi ile şehit mezarlarının; diğer taraftan da milletimizin iftihar edeceği harikalarla dolu tarihimizin işaret ve irşadına uydunuz”; “bütün Anadolu için vatanseverlik örneği oldunuz”; Batıya “yıkılmaz, demir bir set olmak şerefini kazandınız”; Adanalılar sayesinde ülkede ve dünyada “Haç'ın düşmanlığı karşısında mübarek Hilal’in gerçek durumu tamamıyla anlaşılmıştır”; tarihin “övünç sahifelerinde Adana ve havalisi Müslümanlarının en parlak yeri alacağı”na tam bir inanç vardır.

Bir asır önce tanık olunan Adanalıların bu İslam ruhu, hala bu topraklarda mevcuttur.. Dolayısıyla Adana iki kutupludur: Batıcılar ve Adanalılar..

Önce İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve daha sonra Amerikalılar Adana’ya ruhlarını getirdiler; düşmanımız olan Batılıların anlayışını taşıma, yaşam tarzını sürdürme ve ideallerini paylaşma zilletine düşmüş, şehrin Batıyla temasta çürümüş bir kesimi var. Adana ne çekiyorsa bu Batıcılardan çekiyor.

5 Ocak Batılıları kovma günüdür.. Bir gün Batıcılığı kovma günü de olacak inşallah! İşte o zaman 5 Ocak tam anlamıyla kutlanmış olacak!

adanapost.com